Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a tolmácsolás és a fordítás között?

A tolmácsolás és a fordítás a nyelvi közvetítés két fajtája. Fordítás során írott szövegeket teszünk át írásban egy másik nyelvre, míg tolmácsolás során a szóban elhangzottakat adja vissza a tolmács egy másik nyelven.

A fordító és a tolmács a legapróbb részletekig elemzi a szöveg mondanivalóját, hogy ezt aztán a lehető legtermészetesebben és legpontosabban tudja átadni a célnyelven.

Amennyiben fordítóra vagy tolmácsra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Milyen nyelveken vállal a Dr. Simonfay Translation Services GmbH fordítást és tolmácsolást?

Fordítóirodánk magyar, német, angol és francia nyelven készíti szakfordításait ügyfelei számára. Tolmácsolási megbízásokat is az említett nyelveken vállalunk.

Mit jelent a hiteles fordítás?

A hiteles fordításokat felesketett hites bírósági tolmácsok készítik. Ausztriában a legtöbb okiratot és hivatalos dokumentumot, amelyeket a bíróságoknál, hatóságoknál vagy oktatási intézményeknél kell benyújtani, hites bírósági tolmácsok fordítják. A hiteles fordításokon mindig szerepel egy hitelesítő záradék, valamint a bírósági tolmács pecsétje és aláírása.

A fordítóirodánk által készített, Mag. Dr. Simonfay Géza hitelesítő záradékával ellátott fordításokat az Európai Unió minden tagállamában elfogadják a hatóságok (bíróságok, közigazgatási szervek, stb.). Mag. Dr. Simonfay Géza magyar, német, angol és francia nyelvre felesketett hites bírósági tolmácsként vállalja a jogi felelősséget a lefordított dokumentumok helyességéért és teljességéért.

Ki a bírósági tolmács?

A felesketett hites bírósági tolmács olyan személy, aki igazságszolgáltatási eljárás keretében szerezte meg tanúsítványát és tette le esküjét. A minőséget szigorú kiválasztási feltételek garantálják és a bírósági tolmácsnak megfelelő szakmai tudással és képesítéssel kell rendelkeznie. A hites bírósági tolmácsot minden esetben titoktartás kötelezi. Az elhangzottakat vagy az írott szöveget a tolmácsnak/fordítónak minden esetben hűen és pontosan kell a célnyelvre átültetnie.

A hites bírósági tolmács német nyelvű megnevezése (“Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher”) jogilag védett. Ez magában foglalja mind a tolmács-, mind a fordítói tevékenységet. A bírósági tolmács elsősorban a bíróságok és hivatalok számára tolmácsol és fordít, de magánszemélyek rendelkezésére is áll, például szerződések, dokumentumok, illetve okiratok fordításánál, közjegyzői okiratok készítésénél vagy házasságkötéskor.

Miből tevődik össze egy fordítás ára?

Áraink a fordítás típusától, a forrás- és célnyelvtől valamint, a határidőtől is függenek. Rövid szabványos okiratoknál szívesen adunk fix árat. Hosszabb dokumentumok fordítása esetén az ajánlatadáskor a célnyelvi szöveg szabványsorainak (55 leütés szóközökkel együtt), illetve szabványoldalainak (1650 leütés) száma az irányadó. Mindemellett az árat a határidő is befolyásolja.

Kérjük, küldje el e-mailben dokumentumait, és fordítóirodánk haladéktalanul elküldi Önnek árajánlatát. Az árajánlat Önre nézve még nem jár kötelezettséggel.

Hogyan kérhetek árajánlatot a Dr. Simonfay Translation Services GmbH-tól hiteles fordításra vagy tolmácsolásra?

Kérjük, hogy árajánlatkéréshez töltse ki űrlapunkat az ONLINE AJÁNLATKÉRÉS gombra kattintva. Rövid időn belül jelentkezünk Önnél a fordításra vagy tolmácsolásra adott legjobb ajánlatunkkal és legrövidebb határidőnkkel.

Mennyi idő alatt készül el egy fordítás?

A fordítás elkészítéséhez szükséges idő a szöveg terjedelmétől és a szöveg nehézségi fokától függ. Kérjük, küldje el fordítandó dokumentumait e-mailben, és mihamarabb tájékoztatjuk a fordításhoz szükséges időről.

Nagyon sürgős, nagy terjedelemű fordítás esetén előfordulhat, hogy 50-100 %-os sürgősségi felárat számolunk fel.

Bizalmasan kezeli a fordítóiroda a fordítandó dokumentumokat?

Természetesen! Függetlenül attól, hogy bizonyítványok, hivatalos okiratok vagy szerződések hiteles fordítására van-e szüksége, fordítóirodánk minden dokumentumot bizalmasan kezel. Szükség esetén arra is van lehetőség, hogy fordítóirodánk titoktartási szerződést kössön Önnel.

Elfogadják Magyarországon is az Ausztriában készített hiteles fordításokat?

Igen. Az Ausztriában készített hiteles fordítások elfogadását az 1967. évi 24. törvényerejű rendelet (Szerződés az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról) 22. és 23. cikke garantálja Magyarországon. Mivel irodánk alapítója, Mag. Dr. Simonfay Géza Ausztriában bejegyzett hites bírósági tolmács, illetve magyar, német, angol és francia nyelveken dolgozó fordító, így az általa készített hiteles fordítás további hitelesítése az említett nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon nem szükséges. Ez azt jelenti, hogy az általunk készített hiteles fordítások egyenértékűek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített fordításokkal.

Amennyiben tehát Magyarországon van szüksége hatósághoz benyújtandó hiteles fordításra, szívesen segítünk Önnek.

Mit jelent a szinkrontolmácsolás?

A szinkrontolmácsolás vagy más néven konferenciatolmácsolás a tolmácsolás egyik fajtája, ahol a tolmács majdnem egyidejűleg beszél az előadóval. A tolmácsok, mindig ketten, beépített vagy mozgatható, hangszigetelt tolmácskabinban dolgoznak.
A tolmácsok rendszeresen váltják egymást. Az elhangozott előadást szinkronban, vagyis egyidejűleg tolmácsolják egy mikrofonba és az ülésteremben a résztvevők, a megfelelő csatorna kiválasztásával, az általuk kívánt nyelven hallhatják a közvetített tartalmat. A szinkrontolmácsoláshoz széles szakmai tudásra és különleges nyelvi készségekre van szükség. A szinkrontolmácsolás a tolmácstól rendkívül nagy koncentrációt és nagyon sok gyakorlást követel meg.

Többnyelvű rendezvényt szervez? Irodánk számos professzionális tolmáccsal áll kapcsolatban. Forduljon bátran hozzánk és szívesen adunk Önnek teljeskörű tanácsadást!

Mit jelent a konszekutív tolmácsolás?

Konszekutív tolmácsolás során a tolmács szakaszonként ismétli el az elhangozott beszédet az adott célnyelven. A tolmács a résztvevők vagy az előadó mellett ül, hallgatja az előadást és jegyzetei segítségével tolmácsolja az elhangzottakat.

Ehhez a tolmácsoknak speciális tolmács jelekkel gyorsan kell jegyzeteket készíteniük, továbbá kiváló retorikai készségekkel kell rendelkezniük.

A konszekutívtolmácsolás különösen jó memóriát igényel. A profi tolmácsok képesek arra, hogy akár 10 perces beszédeket is nagy pontossággal adjanak vissza a másik nyelven. A tolmácsolás ezen fajtáját ma már ritkábban, inkább kis rendezvényeken alkalmazzák (pl. kisebb csoportoknál, nagyon szakspecifikus üléseket vagy üzleti ebédeken).

Mit jelent a fülbesúgós tolmácsolás?

A fülbesúgós tolmácsolás a szinkrontolmácsolás egy fajtája, de nem feltétlenül szükséges hozzá technikai berendezés.

A fülbesúgós vagy más néven suttogásos tolmácsolás során a tolmács rézsútosan az előadást hallgató személy mögött vagy a résztvevők között ül. Az elhangzott beszédet közvetlenül a hallgatóság fülébe suttogja, a beszéddel szinte egy időben.

A nehéz akusztikai körülmények és a hangszálak fokozott igénybevétele miatt csak rövid ideig lehet alkalmazni a tolmácsolás ezen fajtáját.

A fülbesúgásos tolmácsolást főként kétnyelvű találkozókon vagy olyan csoportoknál alkalmazzák, ahol csak néhány részvevő nem érti az előadás nyelvét.

Egyik kollégám/barátom folyékonyan beszél egy idegen nyelven. Ő is elkészítheti a fordításokat cégünknek/nekem?

Nem! Egy idegen nyelv alapos ismerete még nem jelenti azt, hogy az illető minőségi fordítást tud készíteni. A fordítók és tolmácsok képzett szakemberek és alapvetően anyanyelvükre fordítanak/tolmácsolnak. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a professzionális fordítók és tolmácsok nem csak a nyelv szakértői, hanem az adott kultúráé is.

Bízza a munkát igazi szakértőkre!

Lefordítottam a dokumentumaimat. Tudná hitelesíteni a fordítást saját pecsétjével és aláírásával?

Mivel Mag. Dr. Simonfay Géza maga vállalja a jogi felelősséget a hiteles fordításokért, ezért csak azokat a fordításokat tudjuk hitelesíteni, melyeket fordítóirodánk készít. Mindez azt is garantálja, hogy Ön magas színvonalú, hiteles fordítást tarthat majd kezében. Bízzon meg szaktudásunkban és fordíttassa okiratait profi csapatunkkal. Kérjen még ma árajánlatot hiteles fordítására!